битувер

Битумна хидроизолация – приложения и информация

Битумната хидроизолация намира широко приложение в хидроизолирането на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум (бюджетни изолационни мембрани) и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се използват атактен полипропилен (APP) – изобретен в Италия, и стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS).

Мембрани от битум

Мембраните от битум-модифициран с атактен полипропилен (APP) имат повишена топлоустойчивост от 120-150 °С, а тези от окислен битум само 70-80 °С. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покрив по вертикални и силно наклонени повърхности, без опасност от компрометирането им вследствие омекване и вискозно течение на битума от акумулираната топлина вследствие на слънчевата радиация.

Битумна хидроизолация – приложения и информация

Покрив в гр. СофияAPP модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобетонни покриви. Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа –предимство пред всички останали битумни изолации. Също така APP модифицираните битумни хидроизолации са подходящи за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях.

Пукнатини в APP модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10-15 години, а не след 3-5 години както е при тези от окислен битум.

Покрив в гр. СофияПредлагаме доставка и монтаж на високотехнологични APP- и SBS- модифицирани битумни хидроизолации на един от най-известните италиански производители – „Bituver„, както и бюджетни битумни мембрани, производство на лидера в бюджетните хидроизолации Техно Никол. Имаме сериозен и дългогодишен опит в хидро изолация на покриви на блокове, промишлени и офис сгради.

Италианската фабрика “Bituver” е част от холдинг Saing-Gobain, който притежава също фабриките Isover, Weber и т.н., което е гаранция за едно изключително високо качество на материалите.

„Техно Никол“ са европейски лидер в производството на битумни хидроизолации.

Притежават фабрики в няколко държави – Русия, Чехия, Италия, лидер в България по продажба на рулонни битумни хидроизолации.

Коментарите са изключени