Изисквания към основата

Изисквания към основата при монтаж на битумна хидроизолация