Дренажна мембрана

Влагозащитните дренажни мембрани служат за ефективно разрешаване на проблемите с влагата, и повишаване на жизнения комфорт в сградата.

Те са изградени от високоплътен полиетилен (HDPE), получен чрез коекструдиране на два слоя полимер (черен и кафяв) – за по-голяма здравина и надеждност.

Щампованите гнезда с дълбочина 8 мм. създават въздушен слой (от 4 л./ м2), чрез който се осигурява вентилация на стената и разпределяне на налягането (парциално и хидростатично) по цялата повърхност.

Лесен механичен монтаж, независещ от атмосферните условия. Съединява се чрез застъпване и съвпадане на гнездата.

Лек и здрав материал, лесен за транспортиране и пренасяне. Използван вместо подложен бетон, спестява значителни средства и съкращава строителния процес.

Надеждна влагозащита и дренаж на почвената влага при основи и сутеренни стени, като позволява постепенно съхнене на конструкцията.

Повишава звуко- и термоизолацията на помещенията.

Тъй като има висока якост на натиск и опън, не се поврежда при изпълнение на обратния насип или при премествания в почвата. Прилага се и като защита на хидризолацията на основите.

Устойчив на гниене и нормално намиращите се в почвата химикали, гъби, бактерии. 20 години гаранционен срок.

След като се положи, дренажната мембрана осигурява:

– Механична защита на съществуващата хидроизолацията

– Влагозащита на конструкцията

– Дренаж на атмосферните води при сутеренни стени

– Пароизолация

– Спира капилярното покачване на атмосферни води

– Осигурява съхнене на влагата извън конструкцията

– Подобрява топло – и звукоизолационните показатели на ограждащите конструкции

– 20 години гаранция за материала, при нормални условия

– Висока якост на натиск и опън, вследствие на което материалът не се поврежда при изпълнение на обратния насип или премествания в почвата.

Show Buttons
Hide Buttons