Битумният грунд за монтаж на хидроизолация е необходим, за получаване на перфектна адхезия на битумната хидроизолация към основата.
По своето същество грунда е два вида:

Битумен грунд на ОРГАНИЧНА основа и грунд на ВОДНА основа:
Свойства

 • създава изключително здрава връзка между основата и битумната мембрана;
 • прониква в пукнатините и ги уплътнява;
 • може да се полага върху материали с висока гладкост;
 • заздравява повърхността, свързва праха и не лепне след изсъхване;
 • устойчив на киселини и основи;
 • лакира метални повърхности и действа антикорозионно;

Обикновено е бързо съхнещ на база органични разтворители за предварително обработване на основата преди полагане на рулонна битумна хидроизолация или друг вид студено полагани битумни покрития. Подходящ е за хидроизолация на стени, подове, наклонени покриви и други хоризонтални и вертикални повърхнини.

Грунда е с нисък вискозитет и отлична проникваща способност, което му позволява да навлезе в порите на бетонови и други минерални основи, като повишава многократно адхезията между мембраната и повърхността, изграждайки изключително здрава връзка между тях. Запълва пукнатини в основата и запечатва частиците прах, които остават по нея след почистване. Заздравява основата и изравнява нейната попиваща способност.

Битумният грунд на ОРГАНИЧНА ОСНОВА може да се полага върху бетон, замазки, мазилки и почти всички строителни основи. Има отлично сцепление към ламарина, метални панели и други повърхности с висока гладкост. Използва се за лакиране на негрундирани или грундирани метални повърхности и като защитен слой на тръби и метални цистерни. Устойчив е на разредени киселини и основи и съхне бързо. Може да бъде използван като втвърдител при прясно излят бетон.

Битумен грунд на водна основа

Битумният грунд на водна основа, готов за употреба, несъдържащ разтворители, бързосъхнещ 15-30 мин, пожаробезопасен, безвреден за човека и околната среда.

 • Произведен от полимер-битум, който осигурява еластична връзка с основата, изключително висока адхезия и „самозалепващ“ ефект.
 • Полага се както върху сухи, така и върху влажни повърхности.
 • Бързосъхнещ: 15-30 минути.
 • Незапалим.
  Осъществява здрава и еластична връзка между основата и полаганата хидроизолация!
  За грундиране на повърхности преди полагане на битумни мембрани и течни хидроизолации.

Може да се полага върху:

 • бетонни и метални повърхности
 • стари битумни материали
 • други хидроизолации
 • циментови замазки
 • дърво

Show Buttons
Hide Buttons