Синтетични хидроизолационни мембрани

Flag

 

Фирма Flag S.p.A. e водещ производител на систетични хидроизолационни мембрани от Италия.

1. FLAGON EP/PR са синтетични хидроизолационни мембрани произведени от TPO (термопластични олефини) модифициран полиолефин.

flag_spa_tpoМембраните са получени чрез ко-екструдиране, което допълнително позволява създаването на еднопластови мембрани с два различни цвята от двете си страни (пясъчно-сиво / черно).
Горният пясъчно-сив слой се характеризира с много висока устойчивост на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи, докато долният черен слой е устойчив на пробиване. Мембраните са произведени в съответствие със стандартите UNI EN ISO 9001 (Система за управление на качеството) и UNI EN ISO 14001 (Системи за управление на околната среда).
Използват се при хидроизолирането на плоски покриви, зелени покриви, при тежка защита с речен чакъл. Притежават редица отлични технически характеристики: устойчивост на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи; устойчивост на пробиване; устойчивост на механични натоварвания; висока еластичност -удължение до скъсване над 550%; гъвкавост при ниски температури; отлични залепващи свойства; създадени са с грижа към природата.
Притежава следните технически характеристики: устойчивост на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи; устойчивост на ветрови усилия; устойчивост на пробиване;  устойчивост на механични натоварвания; гъвкавост при ниски температури; създадена с грижа към природата.

2. FLAGON SR са синтетични хидроизолационни мембрани произведени от PVC (поливинилхлорид), в един слой.

Flag_pvc Мембраните са произведени в съответствие със стандартите UNI EN ISO 9001 (Система за управление на качеството) и UNI EN ISO 14001 (Системи за управление на околната среда). Характеристики: устойчивост на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи; устойчивост на ветрови усилия; устойчивост на пробиване; устойчивост на цикли замръзване-топене; създадена с грижа към природата.

3. Flagon BSL е синтетична хидроизолационна мембрана произведена от  PVC (поливинилхлорид).
Предназначена е за хидроизолационни системи в основи, под фундаменти, тунели.
„FLAGON BSL” е еднопластова синтетична хидроизолационна мембрана от PVC-P (поливинилхлорид), получена чрез ко-екструдиране, което позволява създаването на еднопластов материал с два различни цвята от двете си страни ( светло зелено / черно). Това дава възможност за по-лесното забелязване на пробивания или разкъсвания върху горния светлозелен цвят на фона на черния долен цвят, при нейното полагане.
Мембраните са произведени в съответствие със стандартите UNI EN ISO 9001 (Система за управление на качеството) и UNI EN ISO 14001 (Системи за управление на околната среда).
Продуктът се полага в основи, за да създава бариера против влага и при изграждането на естествени и изкуствени тунели. Характеристики: материалът създава еднопластова хидроизолационна система; притежава устойчивост на механични натоварвания; висока еластичност – удължение до скъсване над 300/280%(надл./напр.); устойчивост на отмиващо действие на водата; устойчивост на пробиване от корени; устойчивост на блуждаещи токове.

4. Flagon SV е синтетична хидроизолационна мембрана произведена от  PVC (поливинилхлорид).
Предназначение – за хидроизолация в баластова система (Обърнат покрив – покрив-градина; с речен чакъл; използваем)
Мембраните са произведени в съответствие със стандартите UNI EN ISO 9001 (Система за управление на качеството) и UNI EN ISO 14001 (Системи за управление на околната среда). Материалът притежава следните характеристики: устойчивост на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи; устойчивост на размера; устойчивост на пробиване; висока еластичност -удължение до скъсване над 200%; гъвкавост при ниски температури.

За повече информация, документи и цени, моля обадете ни се!