Firestone EPDM Напълно Залепена Система

При Файърстоун Напълно Залепена Система листовете ЕПДМ
се залепват директно върху приемлива основа, използвайки за
целта Файърстоун Свързващо Лепило. Листовете мембрана се
припокриват един между друг минимум 100 мм и се съединяват
посредством Файърстоун QuickSeam® самозалепваща лепенка,
формирайки непрекъсната непромукаема мембрана.
Покривните детайли и прониквания се изпълняват в съответствие
с детайлните спецификации на Файърстоун.
Напълно Залепената Система може да бъде приложена на всички
сгради, чиято покривна основа е съвместима с лепилата и
би осигурала достатъчна устойчивост на опън. Използваната
топлоизолация трябва да е съвместима с контактните лепила на
Файърстоун