Firestone EPDM Баластова Система

Баластовата Система на Файърстоун листовете ЕПДМ се
разстилат свободно върху приемлива основа.

Листовете мембрана се припокриват един друг минимум 100 мм и се съединяват
посредством Файърстоун QuickSeam Splice Tape® самозалепва-
ща лепенка.

Покривните детайли и прониквания се изпълняват в
съответствие с изискванията на Файърстоун.

Веднъж завършена,
ЕПДМ мембраната се закрепва чрез използването на одобрен
баласт от гладки камъни или плочи, с минимална тежест от 50
кг/м2