Firestone Механично Закотвена Система

Системата RMA на Файърстоун е олекотена система за механич-
но закрепване, без пробиви на мембраната, разработена на осно-
вата на лентата QuickSeam® RMA: широка лента от усилена ЕПДМ
мембрана, съчетаваща в себе си две QuickSeam® самозалепващи
лепенки по краищата на мембраната по цялата дължина на лента-
та.

RMA лентите се полагат свободно върху приемлива основа и се
закрепват механично.

Разстоянието между лентите и/или крепеж-
ните елементи варира в зависимост от изчисленията за ветрово
натоварване.

Листовете ЕПДМ след това се залепват към механич-
но прикрепените ленти RMA, използвайки стандартната техника с
помоща на QuickSeam® самозалепващи лепенки.