Доставка и монтаж на битумна хидроизолация и топлоизолация, обърнат покрив – градина

Доставка и монтаж на битумна хидроизолация Bituver Antiradice и Bituver Master Plus– два пласта, 4 мм + 4 мм антикоренова мембрана с газопламъчно полагане, геотекстил, дренажна мембрана, XPS PoFix 2х100мм.

Обърнат покрив градина, обект в гр. София, 3000 м2.

Подобни продукти