Доставка и монтаж на битумна хидроизолация на покрив, блок гр. София

Доставка и монтаж на битумна хидроизолация на покрив на жилищен блок, гр. София.

Количество: 280 м2, подготовка и почистване на основата, грундиране на повърхността, доставка и полагане на битумна хидроизолация висок клас, произведена в Италия.

Гаранционен срок: 10 години.

Подобни продукти