Доставка и монтаж на синтетична хидроизолация Fatra Aquafol 2.0mm и геотекстил в спринклерни резервоари за вода.

Обект в гр София.