Доставка и монтаж на битумна хидроизолация  Bituver и топлоизолация XPS 16 cm, два пласта.

Доставка и монтаж на геотекстил 0.300 гр./м2 Tipptex.

Тип „обърнат покрив“

Подобни продукти