Доставка и монтаж на битумна хидроизолация, висок клас, панелен блок в жк Люлин.

Грундиране, допълнителна обработка на съществуваща изолация и подсилване на бордове.

Битумна хидроизолация висок клас, АРР мембрана.