Доставка и монтаж на хидроизолация тип „покрив – градина“

Доставка и монтаж на хидроизолация тип „зелен покрив“, състояща се от първи пласт АРР мембрана без посипка, и втори пласт антикоренова мембрана.

Битумна хидроизолация Bituver.