Доставка и монтаж на хидроизолация тип „покрив – градина“

Доставка и монтаж на хидроизолация тип „зелен покрив“, състояща се от първи пласт АРР мембрана с полиестерна армировка, 4 ММ без посипка, и втори пласт антикоренова мембрана с полиестерна армировка и дебелина 4 ММ.

Битумна хидроизолация Bituver Master Plus, произведена в Италия.