Доставка и монтаж на PVC синтетична хидроизолация Fatrafol 803 VS 2.0мм.
Жилищна сграда в гр. София, с Укрепване на стените тип „Берлинска стена“, хидроизолация „Вана“.
Доставка и монтаж на два пласта геотекстил.