Доставка и монтаж на синтетична хидроизолация, едно-пластова система геотекстил и Flag Flagon TPO 1.2mm.

Обект: жилищен блок в гр. София, количество: 480 м2

Подобни продукти