Доставка и монтаж на синтетична хидроизолация – едно -пластова система.

Марка: Flag Flagon TPO 1.2mm, 10 -годишна гаранция от производител за качеството на материала.

Обект: Паркинг гр. Варна, количество: 240 м2.

Подобни продукти