Доставка на каменна вата Fibran Geo B 570 50мм, плътност 75 кг./м3.

Изпълнява топлинен мост на скатен покрив от два пласта LT ламарина.

Обект в гр София, количество: 2000 м2

Подобни продукти