Bituver Strada APP -15C

Описание

битувер страда АРР -15СБитумната мембрана Bituver Strada APP -15C, е специално разработен продукт от висококачествен дестилиран битум, и смес от специали полиолефини, с приложение хидроизолация на мостови конструкции и виадукти.

Позволява директно полагане на асфалтова смес върху нея без необходимост от допълнителни защити.

Отговаря на европейският сертификат за качество EN 14695.

Характеристики:

  • Висока моментна топлоустойчивост, достигаща 140С.
  • Отлична адхезия – при покриване с асфалт горният слой се разтопява достатъчно, без да компроментира мембраната
  • Достатъчна дебелина – 4мм, 4.5мм, 5мм

Предимства:

  • Висока якост на опън, дължаща се на армировката от двойно-оплетен полиестер, стабилизиран надлъжно със стъклени влакна

За повече информация, документи и цени, моля обадете ни се!