Разпродажба!

Vimatec Waterblock Penetrate

76.80 лв.

Описание

WATERBLOCK PENETRATE е хидроизолация, която прониквайки в дълбочина (до 150 мм) и в контакт с наличната вода кристализира и образува водонепропусклива преграда.

Суха хидроизолационна смес, добавена към вода в определено съотношение, и в контакт с влагата в елемента върху който се полага:
Създава защита от проникване на хлориди, както и корозионни соли и въглероден диоксид.
С висока адхезия и чрез механизма на кристализация осигурява водоустойчивост на конструкцията.
Запечатва пукнатини и пори с широчина до 0,4 мм.
Предпазва бетона от замръзване.
Осигурява паропропускливост, позволявайки на структурите да „диша“.
Може да се използва в случаи на контакт с питейна вода.
Може да се използва при влажен или пресен бетон.

Приложение
WATERBLOCK PENETRATE може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно); използва се за хидроизолация на всички елементи и конструкции; отговаря на всички изисквания за запечатване: от обикновена водоплътност до хидроизолацията на структури под вода под високо налягане.

Използва се при хидроизолация на:

 • Тунели;
 • Язовири;
 • Канали;
 • Резервоари за питейна вода;
 • Канализационни резервоари;
 • Басейни;
 • Мазета;
 • Повърхности в мокри помещения;
 • Промишлени настилки (включително в селскостопански сгради);
 • Основи, под крайните подови покрития;
 • Тераси, включително „зелени“ (за градини);
 • Цветарници.

Предварителна подготовка на повърхността
Повърхностите, които ще се обработват, трябва да бъдат чисти, без мазнини, мъх, варови отлагания и т.н..
Водните течове трябва да бъдат спряни с бързовтвърдяващ цимент WATERFIX
Арматурните железа да бъдат отрязани на дълбочина минимум 2-3 см в бетона преди запълването на дупките.
Запълването на дупките и отворите се запълват предварително с VIMACRET или VIMACRET-TH.
Фуги в мазилката предварително се запълват с цименто-пясъчен разтвор и синтетична смола преди полагане на WATERBLOCK PENETRATE.
Прехода „под-стена” трябва да стане чрез холкер със страна 5 – 6 см от VIMACRET.
Площите върху които ще се нанася покритието, трябва да бъдат влажни.

Указания за употреба
WATERBLOCK PENETRATE се добавя постепенно към водата, докато вискозитетът на сместа стане подходящ за нанасяне с четка. Съотношението на WATERBLOCK PENETRATE към водата трябва да бъде 2,5:1 в обемни части. След пауза от около 5 минути сместа се разбърква отново и трябва да бъде употребена в рамките на 20-30 минути (температура = 20 ° С).
Разход на материал при различни условия. Условия Дебелина на покритието Количество 1. Влага 1.0 мм 1.2 кг/м2 2. Вода без налягане 1.5 мм 1.2 – 1.5 кг/м2 3. Вода под налягане 2.0 мм 1.5 – 2.0 кг/м2

Готовата смес се нанася с четка или мече в 2 слоя (перпендикулярни един на друг), като дебелината на всеки от тях не трябва да надвишава 1 мм. Второто намазване се прави преди първият слой да е изсъхнал. В противен случай повърхността трябва да се навлажни.
Обработената повърхност се поддържа влажна чрез навлажняване 2-3 пъти дневно в продължение на 2 – 3 дни и да бъде добре защитена от слънце, дъжд и замръзване.
WATERBLOCK PENETRATE е устойчив в агресивни среди: сярна, солна, фосфорна, азотна киселина, сол, морска вода и други.
WATERBLOCK PENETRATE се нанася в два слоя при разход 1,5 – 2,0 кг/м2 , в зависимост от грапавината на повърхността. Когато е прекалено гладка или гланцирана, следва да се награпави с метална четка, пясъкоструене и др.
съотношение Вода : Суха смес четка 33% : 100% спрей 36%: 100%

При технологично прекъсване, преди да бъдат възстановени бетонови работи, повърхността в контакт с новоизлетия бетон може да бъде обмазана с 1 слой хидроизолация WATERBLOCK PENETRATE с разход 1,2- 1,4 кг/м2.
Преди изливане на фундаментната плоча или фундаменти, повърхността на подложния бетон може да се обмаже с един слой хидроизолация WATERBLOCK PENETRATE с разход 1,2- 1,4 кг/м2.
В посочените по-горе случаи WATERBLOCK PENETRATE може да се използва като сухо
вещество
WATERBLOCK PENETRATE може да се положи в един слой преди изграждането на настилка на циментова онова с разход 1.2 кг /м2 или върху прясно положената бетонова настилка като топинг и след това повърхността се уплътни

Забележки
Kaтo всички спойващи вещества WATERBLOCK PENETRATE e aбразивен материал. Ето защо при приготвянето и нанасянето му трябва да се използват ръкавици.
Ако продуктът попадне в очите, веднага изплакнете обилно с чиста вода, но без да ги търкате.
Инструментите да се изчистят добре с вода преди да изсъхнат.
Да се спазват и изискванията за безопасност на труда при изпълнение на СМР.

Съхранение
Материалът трябва да се съхранява в затворени и сухи помещения, в оригиналната опаковка, тъй като е хигроскопичен.
Срок на годност – 12 месеца

Цвят и опаковка
Сива прахообразна смес. Торби от 25 кг.

Мерки за безопасност и опазване на околната среда
Да се спазват санитарно-хигиенните изисквания за всички фактори на околната среда.
Да се работи с работно облекло и лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила.
След употреба остатъчни количества от продукта да не се допуска да попадат в канализационната мрежа, откритите водоеми и почвата.

Show Buttons
Hide Buttons