21
февр.

Битумна хидроизолация – приложения и информация

Битумна хидроизолация – приложения и информация Битумната хидроизолация намира широко приложение в хидроизолирането на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум (бюджетни изолационни мембрани) и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се използват атактен полипропилен (APP) – изобретен в Италия, и стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS). Мембрани от битум Мембраните от

Прочетете още