Битумна хидроизолация

Битумната хидроизолация бива няколко вида, но най-разпространени са АПП (APP) и СБС (SBS) изолиращи мембрани.

Еластопластомерни АПП мембрани – произведени са от битум, модифициран с полиулефини /АПП/.

АПП битумните мембрани са подходящи за полагане в горещи климатични райони и върху големи площи с вертикални повърхности изложени на пряка слънчева светлина като покрив на сграда, защото тяхната топлоустойчивост не намалява с времето.

Високата топлоустойчивост на тези материали позволява да се изпълнява хидроизолация на покрив по вертикални и силно наклонени повърхности без опасност от компрометиране вследствие омекване и стичане на битума.

Тези хидроизолационни мембрани имат най-широко приложение при полагане на хидроизолации на стоманобетонни плоски покриви и тераси.

ЕЛАСТОМЕРНИ SBS битумни мембрани

ЕЛАСТОМЕРНИ SBS мембрани – произведени са от битум, модифициран с SBS /стирол-бутадиен-стирол /. fleximat_sbs-25C

Качествата на този полимер създават хидроизолация с много добра еластичност и огъваемост при ниски температури и добра топлоустйчивост.

Увеличава се устойчивостта на стареене на материала и оттам продължителността на живот на хидроизолационната мембрана.

Тези материали е много удачно да се използват при зимни условия и в студени климатични райони, което предполага работа при много ниски температури.

Модифицираните с SBS мембрани имат много добра адхезия към предварително грундиран бетон и затова намират приложение при полагане на хидроизолация на основи и вертикални стени.

 

Според вида на битума хидроизолациите биват два основни вида – окислен битум и битум модифициран с полимери.

Битумните хидро изолации изпълнени на база битум-полимери имат значително по-добри технически свойства и дълготрайност в сравнение с тези от окислен битум , поради което тенденцията в съвременното производство е към APP и SBS модифицираните битумни хидроизолации.

Битумна хидроизолация на руло

Рулонните изолации от битум модифициран с APP имат повишена топлоустойчивост от 130-150 °С, а тези от окислен битум само 70-80 °С.

20160611_132008Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа –предимство пред всички останали битумни изолации.

Стареенето им се проявява три-четири пъти по-бавно в сравнение с хидроизолации от окислен битум.

Пукнатини в APP модифицираните хидроизолации се появяват след 10-15 години , а не след 3-5 години както е при тези от окислен битум.

Модифицираните със SBS битуми и хидроизолации на тяхна база в сравнение с окисления битум и изделията от него имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва до отрицателни температури на полагане до -35 °С.

Това свойство на битумполимера е в основата на повишената пукнатиноустойчивост на хидроизолации от него в сравнение с окисления битум (температура на напукване от около -0 °С).

Модифицираните със SBS изолации имат много добра адхезия (лепливост) към предварително грундирани бетонови повърхности и затова намират широко приложение при направата на хидроизолация на вертикални стени в основи при открит способ.

За открити, плоски покриви се препоръчва използването на АРР модифирани хидроизолации поради най-голямата им топлоустойчивост – до + 150°С, в сравенени с другите видове хидроизолиращи продукти (окисленият битум има до 90°С, а SBS хидроизолации до 110°С).

За полагане на дъно и стени в основи препоръчваме SBS хидроизолация поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума.

Битумните хидроизолации се произвеждат с армираща основа , разположена в средната третина от дебелината им. При съвременният вариант на полагане те се залепват за основата и помежду пластовете посредством газопламъчно нагряване, при което материалът разположен от долната страна на армировката трябва да бъде разтопен около 1мм, за да изпълнява ролата на лепило.

По тази причина дебелината на ролката битум, предназначена за газопламъчно залепване, трябва да бъде не по-малка от 3,0мм като често варира в интервала 3-5мм.

Горният пласт на битумната хидроизолация е с минерална посипка.

Минералната посипка е от шисти, които могат да бъда оцветени.

Тя защитава хидроизолацията от директното действие на ултравиолетовите лъчи, ускоряващи стареенето на битума, а също така по-светлият цвят на посипката (сив, бял) понижава температурата на загряване на покривната изолация с 10-15 °С в сравнение с черният.

Изисквания за основата за полагане на битумна хидроизолация:

  • Основата трябва да бъде идеално почистена, обезпрашена, без маслени петна, здрава.
  • Задължително трябва да бъде предварително грундирана с грунд на водна основа или с грунд на основата на разредител
  • Влажността на бетона, преди полагане на хидроизолацията, трябва да е не повече от 10 %, т.е. изискването е бетона да е изсъхнал предварително. В противен случай няма да може да се залепи изцяло, и ще се получат въздушни балони в хидроизолацията.

 

Нашите най-добри цени и промоции може да видите тук