Битумната хидроизолация

Битумната хидроизолация бива няколко вида, но най-разпространени са АПП (APP) и СБС (SBS) мембраните.

Еластопластомерни АПП мембрани – произведени са от битум, модифициран с полиулефини /АПП/.

АПП битумните мембрани са подходящи за полагане в горещи климатични райони и върху големи площи с вертикални повърхности изложени на пряка слънчева светлина, защото тяхната топлоустойчивост не намалява с времето.

Високата топлоустойчивост на тези материали позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности без опасност от компрометиране вследствие омекване и стичане на битума.

Тези мембрани имат най-широко приложение при направа на хидроизолации на стоманобетонни плоски покриви.

ЕЛАСТОМЕРНИ SBS мембрани

ЕЛАСТОМЕРНИ SBS мембрани – произведени са от битум, модифициран с SBS /стирол-бутадиен-стирол /. fleximat_sbs-25C

Качествата на този полимер създават продукт с много добра еластичност и огъваемост при ниски температури и добра топлоустйчивост.

Увеличава се устойчивостта на стареене на материала и оттам продължителността на живот на хидроизолационната система.

Тези материали е много удачно да се използват при зимни условия и в студени климатични райони, което предполага работа при много ниски температури.

Модифицираните с SBS мембрани имат много добра адхезия към предварително грундирана бетонова повърхност и затова намират приложение при направа на хидроизолация на вертикални стени и основи.

 

Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум и битум модифициран с полимери.

Битумните хидроизолации изпълнени на база битум-полимери имат значително по-добри технически свойства и дълготрайност в сравнение с тези от окислен битум , поради което тенденцията в съвременното производство е към APP и SBS модифицираните битумни хидроизолации.

Битумна изолация на руло

Рулонните изолации от битум модифициран с APP имат повишена топлоустойчивост от 130-150 °С, а тези от окислен битум само 70-80 °С.

20160611_132008Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа –предимство пред всички останали битумни изолации.

Стареенето на тези хидроизолации се проявява три-четири пъти по-бавно в сравнение с хидроизолации от окислен битум.

Пукнатини в APP модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10-15 години , а не след 3-5 години както е при тези от окислен битум.

Модифицираните със SBS битуми и хидроизолации на тяхна база в сравнение с окисления битум и изделията от него имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва до отрицателни температури на полагане до -35 °С.

Това свойство на битумполимера е в основата на повишената пукнатиноустойчивост на хидроизолации от него в сравнение с окисленя битум (температура на напукване от около -0 °С).

Модифицираните със SBS битум хидроизолации имат много добра адхезия (лепливост) към предварително грундриани бетонови повърхности и затова намират широко приложение при направата на хидроизолация на вертикални стени в основи при открит способ.

За открити, плоски покриви се препоръчва използването на АРР модифирани хидроизолации поради най-голямата им топлоустойчивост – до + 150°С, в сравенени с другите видове хидроизолации (окисленият битум има до 90°С, а SBS хидроизолации до 110°С).

За дъно и стени в основи препоръчваме SBS хидроизолации поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума.

Битумните хидроизолации се произвеждат с армираща основа , разположена в средната третина от дебелината им. При съвременният вариант на полагане на хидроизолации те се залепват за основата и помежду пластовете посредством газопламъчно нагряване, при което битумът разположен от долната страна на армировката трябва да бъде разтопен около 1мм, за да изпълнява ролата на лепило.

По тази причина дебелината на битумната хидроизолация, предназначена за газопламъчно залепване, трябва да бъде не по-малка от 3,0мм като често варира в интервала 3-5мм.

Горният пласт на битумнат хидроизолация е с минерална посипка.

Минералната посипка е от шисти които могат да бъда оцветени.

Тя защитава хидроизолацията от директното действие на ултравиолетовите лъчи, ускоряващи стареенето на битума, а също така по-светлият цвят на посипката (сив, бял) понижава температурата на загряване на покривната изолация с 10-15 °С в сравенение с черният.

Нашите най-добри цени и промоции може да видите тук